Școala Gimnazială „Dariu Pop” Măgura Ilvei

Locuitorii comunei Măgura Ilvei sunt oameni harnici, gospodari, se ocupă cu cresterea animalelor, lucrează la pădure, pricepuţi cioplitori în piatră, păstori de animale şi păstrători ai unor obiceiuri şi datini din cele mai vechi timpuri ale aşezării noastre. Din totdeauna, oamenii satului au fost interesaţi de a cunoaşte tainele ştiinţei, aşa a luat fiinţă în anul 1825 la Măgura Ilvei prima şcoală confesională, cu un singur învăţător (primul fiind Trifon Pleşcan, fără pregătire de specialitate).
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2022-2026
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2022-2026
Noi, astăzi “construim” şi modelăm tinere conştiinţe, noua generaţie, schimbul de mâine… Dorim să le “ctitorim” în spiritul unor reale valori, ale cetăţeanului european!  
Citiți mai mult "PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2022-2026"
Raport anual de evaluare interna a calitatii
Raport anual de evaluare interna a calitatii
Informatiile din aceasta prima parte, chiar daca nu se reflecta direct în calitatea serviciilor educationale sunt relevante pentru beneficiarii directi si indirecti si le pot...
Citiți mai mult "Raport anual de evaluare interna a calitatii"
Regulament De Ordine Interioară 2022-2023
Regulament De Ordine Interioară 2022-2023
Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi. Regulile de disciplina şi obligatiile reciproce...
Citiți mai mult "Regulament De Ordine Interioară 2022-2023"

Școala Gimnazială „Dariu Pop” Măgura Ilvei

Şcoala, prin dascălii ei, de-a lungul anilor a depus mult suflet pentru a ţine trează dragostea pentru carte, pentru ştiinţă, pentru neam şi ţară.
Aşa se explică lupta plină de eroism a românilor din aceste locuri pe câmpurile de luptă pentru independenţă, pentru apărarea gliei străbune.
Fiecare aşezare, fie ea mare sau mică, nouă sau veche, are legendele sale.
Măgura Ilvei, localitate situată în bazinul Ilvei, ce se află în partea de nord-est a judeţului Bistriţa-Năsăud, are ca vecini la est comuna Ilva Mare, la sud comuna Leşu, la vest satul Poiana Ilvei, iar la nord comuna Rodna.

Documentele vremii consemnează că măgurenii au fost prezenţi în toate bătăliile pentru idelurile de libertate.
Din totdeauna dascălii şcolii noastre au fost legaţi de oamenii satului, înfruntând lipsurile, nevoile greutăţile, fiind o adevărată lumină în faţa sătenilor.
Dintre aceştia amintim doar pe George Pop, Pavel Hangea, Gavrilă Ruşti, Virginia Ball şi Ion Moldovan.

Dascălul Ion Moldovan, pe lângă contribuţia extrem de valoroasă în procesul de învăţământ, prin dăruire deosebită a reuşit în 1934 să pună piatra de temelie a primului Cămin Cultural din comună şi printre cele dintâi în ţinutul Năsăudului.

 

 

magura-ilvei