Regulament De Ordine Interioară 2022-2023

Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi.

Regulile de disciplina şi obligatiile reciproce ale intregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurarii în conditii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfasoara în cadrul şcolii.