Istoricul Școlii

Fiecare aşezare, fie ea mare sau mică, nouă sau veche, are legendele sale.
Măgura Ilvei, localitate situată în bazinul Ilvei, ce se află în partea de nord-est a judeţului Bistriţa-Năsăud, are ca vecini la est comuna Ilva Mare, la sud comuna Leşu, la vest satul Poiana Ilvei, iar la nord comuna Rodna.

Locuitorii comunei Măgura Ilvei sunt oameni harnici, gospodari, se ocupă cu cresterea animalelor, lucrează la pădure, pricepuţi cioplitori în piatră, păstori de animale şi păstrători ai unor obiceiuri şi datini din cele mai vechi timpuri ale aşezării noastre.
Din totdeauna, oamenii satului au fost interesaţi de a cunoaşte tainele ştiinţei, aşa a luat fiinţă în anul 1825 la Măgura Ilvei prima şcoală confesională, cu un singur învăţător (primul fiind Trifon Pleşcan, fără pregătire de specialitate).

Din 1886 funcţionează cu doi învăţători, dintre care unul era plătit din fondurile comunei.
În anii 1920-1921 şcoala devine şcoală de stat, funcţionând până în 1926 cu 6 clase, iar după această dată cu 7 clase.
Şcoala, prin dascălii ei, de-a lungul anilor a depus mult suflet pentru a ţine trează dragostea pentru carte, pentru ştiinţă, pentru neam şi ţară.
Aşa se explică lupta plină de eroism a românilor din aceste locuri pe câmpurile de luptă pentru independenţă, pentru apărarea gliei străbune.

Documentele vremii consemnează că măgurenii au fost prezenţi în toate bătăliile pentru idelurile de libertate.
Din totdeauna dascălii şcolii noastre au fost legaţi de oamenii satului, înfruntând lipsurile, nevoile greutăţile, fiind o adevărată lumină în faţa sătenilor.
Dintre aceştia amintim doar pe George Pop, Pavel Hangea, Gavrilă Ruşti, Virginia Ball şi Ion Moldovan.

Dascălul Ion Moldovan, pe lângă contribuţia extrem de valoroasă în procesul de învăţământ, prin dăruire deosebită a reuşit în 1934 să pună piatra de temelie a primului Cămin Cultural din comună şi printre cele dintâi în ţinutul Năsăudului.

Cu tot efortul dascălilor vremii, al sătenilor, datorită condiţiilor grele de viaţă nu au reuşit să determine pe toţi copii de vârstă şcolară să termine 6 sau 7 clase, astfel că mulţi elevi rămân cu 2-4 clase sau analfabeţi.

Astfel, în anul şcolar 1926-1927, din 122 elevi înscrşi în clasele I-VII nu frecventează şcoala decât 78, din care numai 55 sunt promovaţi, adică 45%.
În anul şcolar 1937-1938, din 162 elevi înscrişi, frecventează cursurile 138 elevi, promovând 109, adică 66.9%.

Abia în anul 1961 a absolvit prima promoţie cu 7 clase (cu 11 elevi), iar în 1965 prima promoţie cu 8 clase (cu 24 elevi, iar în anul 1971-1972 a absolvit prima promoţie cu 10 clase (cu 11 absolvenţi). Menţionăm că în anul şcolar 2000-2001 am avut un procent de promovabilitate la ciclul primar de 100%, iar la ciclul gimnazial de 94.55%.
Dacă ne oprim şi asupra bazei materiale menţionăm că abia în 1903 a fost dat în folosinţă primul local de şcoală cu trei săli de clasă, o cancelarie pentru învăţători şi locuinţă pentru directorul şcolii.

După anul 1970 învăţământul din şcoala noastră a crescut calitativ şi cantitativ, un număr tot mai mare de elevi au reuşit la licee şi şcoli profesionale. Numărul elevilor neşcolarizaţi a scăzut an de an.

Pentru prima dată în anul 1999, elevii clasei a VIII-a au susţinut examenul de capacitate. Astfel, din 21 elevi prezenţi la examenul de capacitate, au promovat 18, adică 86%.
Amintim că în această perioadă s-au ridicat de pe băncile şcolii noastre oameni cu pregătire superioară, absolvind facultăţi de presigiu din ţara noastră (medici, ingineri, profesori, etc.).
Scoala noastră a aniversat în 1975 – 150 de ani de existenţă, iar în 2000 – 175 de ani de existenţă, dezvelindu-se şi o placă comemorativă.

Comparativ cu perioada anterioară, amintim că în acest an şcolar avem în şcoala noastră 58 preşcolari, 208 elevi instruiţi şi educaţi de 18 cadre didactice.
Zestrea materială s-a îmbogăţit odată cu darea în folosinţă în 1968 a unui nou local de şcoală cu 9 săli de clasă, adaugându-i-se în 1982 încă 6 săli.
În decursul anilor în noul local de şcoală au luat fiinţă cabinete, laboratoare,
s-a introdus apa potabilă în şcoală, s-a amenajat un grup sanitar, s-a introdus cablul TV, avem un laborator de informatică cu zece calculatoare, laborator dotat cu mobilier adecvat si un semineu , dând astfel noi dimensiuni şcolii noastre prin grija noii conduceri a ISJ din anul 2005 ,luna august cand a propus si scoala noastra in programul de dotare cu 10 calculatoare noi a laboratorului de informatica.

In anul 2008 au inceput lucrarile de reabilitare (inlocuirea acoperisului,a geamurilor,s-a introdus incalzirea centrala,s-au construit grupuri sanitatre moderne ).
Scoala dispune de un teren de sport modern cu covor sintetic.
In anul 2015 s-au finalizat lucrarile de reabilitare .